Laerskool Nantes

Laerskool Nantes is 'n uitstekende skool, geleë in die Ooste van Pretoria. Ons streef na voortreflikheid in akademie, sport en kultuur.

Visie

Om kwaliteit onderwys vir almal te bewerkstellig en die leerder in totaliteit te ontwikkel binne 'n christelike etos deur hoogsopgeleide leerkragte: wie onderwys as 'n roeping beskou.

Missie

Om 'n instelling daar te stel binne 'n demokratiese en regverdige raamwerk wat kwaliteit onderwys aanbied en standaarde handhaaf wat aan elke individu die geleentheid sal bied om sy volle potensiaal te ontwikkel ten bate van die betrokke individue, gemeenskap en Suid-Afrika in die breë.