Buitemuurse Aktiwiteite

Sport

Sport soorte wat Laerskool Nantes sy leerlinge bied:

Kultuur

Nantes bied die volgende kultuur aktiwiteite aan:

 • Viering van Afrika Dag
  By hierdie gebeurtenis bevorder ons die waarde van verdraagsaamheid, respek en vier die verskydenheid van kulture. Leerders dra poësie voor wat selfstandigheid en bevryding uitbeeld.
 • Skool Koor
  Die koor neem deel aan die jaarlikse koor eisteddford kompetisie, en ook by die Segarona fees wat deur Departement of Onderwys gereel word.
 • Tradisionele Afrika Dans
  Ons skool is bekend vir ons tradisionele dansers en is die enigste skool in Eersterust met so 'n groep. Elke jaar skryf ons ons leerders in vir die Segarona Festival tradisionele dans, gumboot dans en informele poësie.
 • Karnaval
  Laerskool Nantes is beend vir sy deelneming in die jaarlikse Karnaval, wat deur die Dept. of Sports and Recreation in vennooting met die Dept. van Onderwys. By hierdie geleentheid vertoon ons ons tradisionele dans talente en verteenwoordig 'n Afrika-land.
 • Lewensredding kursus
  Hierdie aktiwiteit vind plaas by die plaaslike swembad in Eersterust. Leeders betaal 'n inlatingsfooi by die swembad vir die seisoen, maar die lesse is verniet.